On a quarry footpath

Ar eu pedwar, pwy ydynt …
Who are they, crawling crabwise …

On a quarry footpath

When the Llithfaen workers walked to work at the Nant quarries in winter, they had to claw their way along the path through the pass on all fours in very stormy weather.

Who are they, crawling crabwise
to their work in the teeth of a gale?

Men tied to this rock for bread
And their fingernails there like chisels,
Summer or winter, the same yoke
Of rock around their shoulders.

But they, on a path in the sky,
Bent, stumbling to the mountain
Top, they are the cornerstones
Of our walls – and we,
So far from the cutting wind,
Are off-cuts of what they were.

 

Ar lwybr chwarel

Pan gerddai gweithwyr Llithfaen i’w gwaith yn chwareli’r Nant yn y gaeaf, byddai’n rhaid iddynt grafangu ar hyd llwybr y bwlch ar eu pedwar pan fyddai’n stormus iawn.

Ar eu pedwar, pwy ydynt
’ddaw i’w gwaith drwy ddannedd y gwynt?

Gwŷr caeth i fara’r graig hon
A’u gwinedd ynddi’n gynion,
Haf neu aeaf, yr un iau
O gerrig ar eu gwarrau.

Ond hwy, ar lwybr yr wybren,
Yn plygu, baglu i ben
Y mynydd, hwy yw meini
Conglau ein waliau – a ni,
Mor bell o gyllell y gwynt,
Yw’r naddion o’r hyn oeddynt.

©Myrddin ap Dafydd 2008 from Bore Newydd, Gwasg Carreg Gwalch, reproduced with the author’s permission
English adaptation ©Susan Walton 2011
The original, Welsh poem can be seen carved into the sculpture sited between the village of Llithfaen and the precipitous descent to Nant Gwrtheyrn (formerly Porth y Nant). The poem refers to the nearby Nant granite quarries. Porth y Nant was derelict for many years, but was resurrected in the 1980s as the Welsh language teaching centre of Nant Gwrtheyrn.

More of my adaptations of  Myrddin ap Dafydd’s verses (and those of other poets) accompany Martin Turtle’s photographs of Llŷn in the bilingual book Hud a Lledrith Llŷn / Llŷn a Magical Place.

 

Image ©Susan Walton 2014.

After leaving

Maen nhw’n dy alw drwy’r dydd
i nôl mawn neu hel mynydd …

It’s you they call, all day long
to fetch peat or gather sheep …

After leaving

In time past, a farm hand called ‘W.H.’ carved pictures of ships on the slate stones of a cowshed at Lasynys Fawr.

It’s you they call, all day long
to fetch peat or gather sheep,
to harvest oats for the stall,
lure a calf or thatch the rick,
to feed farmyards full of beasts,
cut rushes, pull lambs, clean arses
of horses before the fair,
to rush up to rough pasture
and pursue meadow cattle
at a trot, running all day.

It’s you they call, all day long – to jump to
your never-ending tasks:
wanting you yet faster,
it’s that or get a new place.

They call you, they call time and again
but for all they call a hundred times,
they cannot reach the damp white sail of
your mind’s eye – your soul’s roving long since,
every evening you’re further out to sea,
your term at an end, anchor aweigh.

 

Wedi gadael

Rhyw dro, cerfiodd gwas ffarm o’r enw ‘W.H.’ luniau llongau ar lechfeini beudy’r Lasynys Fawr.

Maen nhw’n dy alw drwy’r dydd
i nôl mawn neu hel mynydd,
i gael y ceirch i’r gowlas,
i lithio’r lloi neu doi’r das,
i borthi llond buarthau,
lladd brwyn, tynnu ŵyn, glanhau
tinau’r ceffylau cyn ffair,
dy frysio i fyd y rhoswair
a dilyn gwartheg dolydd
ar duth, ar redeg drwy’r dydd.

Maen nhw’n dy alw drwy’r dydd – dy ysgwyd
i’th dasgau byth beunydd:
isio ’ti brysuro sydd,
hynny neu gael lle newydd.

Maen nhw’n galw, dy alw eilwaith
ond dy alw a gân nhw ganwaith,
ni alwan nhw lun o hwyl wen laith
o’th lygaid – mae dy enaid ar daith
eisoes, rwyt bob un noswaith ar y môr,
ym mhen dy dymor, yn mynd ymaith.

©Myrddin ap Dafydd 2003, reproduced with the author’s permission
English adaptation ©Susan Walton 2010

This is one of two poems I chose to enter for The Times Stephen Spender Prize for poetry translation in 2010. It is from an award-winning collection by Myrddin ap Dafydd. This collection won the most prestigious prize for poetry – the Chair – at Wales’ National Eisteddfod in 2002.

I chose ‘Wedi gadael’ partly because I too have seen carvings of ships on old farm buildings. The other reason is that I understand the feeling of the farm hand. His carving expresses a dream he’s holding like a talisman while he’s at others’ beck and call throughout the day. Without expressing his dream materially, it might slip away under exhaustion and slurry. He’d glimpse the carving during the course of his daily grind, and it would secretly lift his heart.
 

Image ©Susan Walton 2010.

Lynx in a zoo

‘Mae ’di’i cholli hi’, yw pitïo
llawer o gylch ei gell loerig o …

‘He’s lost it’, we sympathise as he
madly circles his lunatic cell …

Lynx in a zoo

‘He’s lost it’, we sympathise as he
madly circles his lunatic cell
but we’re drawn back later to watch him:

six paces southwards,
turns like a tramcar
with flinty eyes sparking holocaust;
a sulky march, mute
in his angled world,
backwards, forwards, onward for ever …

We’ll pass the stagnant python – the sleepy
sheepish bears, slothful goats
and the half-hearted tiger, – a lizard
like a statue drowsing
and lions in endless, endless meetings,
run without a chairman,

and we will come back later to watch his
paws grasping, pulsing a constant beat,
tirelessly running through matted grass,

with head held high, stately Mandela,
entitled still, hunting forever his
domain in Combe d’Ire under deep snow,
his night heavy with hunger,
moon-whitened shivering lake,
he’s there on the hills and through the ford
free to follow the trails of his world
going, still going, always alive.

 

Lynx mewn sw

‘Mae ’di’i cholli hi’, yw pitïo
llawer o gylch ei gell loerig o
ond down yn ôl wedyn i’w wylio:

mynd i’r dde chwe cham,
yno troi fel tram
gyda fflam yn ei lygadau fflint;
martsh anniddig, mud
o fewn conglau’i fyd,
’nôl , ’mlaen o hyd, o hyd ar ei hynt …

Awn heibio’r beithon lonydd – yr eirth swrth
a swil, y geifr mynydd
diog a’r teigr diawydd, – madfall pren
â’i ben ar obennydd
a llewod mewn cyfarfodydd hirion,
hirion, heb gadeirydd,

a down yn ôl wedyn i wylio’i
bawennau’n dal, dal i bendilio,
yn rhedeg y ffèg heb ddiffygio,

yn benuchel, yn hen Fandela,
yn dal at hawl, dal ati i hela
a’i dir yn Combe d’Ire tan gnwd eira,
ei nos yn dew gan newyn,
golau lloer ar sigl y llyn,
yntau ar y rhiwiau a thrwy’r rhyd
yn rhydd i fynd ar drywydd ei fyd
yn mynd, dal i fynd, yn fyw o hyd.

©Myrddin ap Dafydd 2003, reproduced with the author’s permission
English adaptation ©Susan Walton 2010

This is one of two poems I chose to enter for The Times Stephen Spender Prize for poetry translation in 2010. It is from an award-winning collection by Myrddin ap Dafydd. This collection won the most prestigious prize for poetry – the Chair – at Wales’ National Eisteddfod in 2002.

I chose to adapt ‘Lynx mewn sw’ because it parallels my late father’s situation towards the end of his life. He was confined to a hospital bed with a panoramic view of northern Snowdonia. He’d been to nearly every peak he could see, but knew he’d never walk in the countryside again. His illness sometimes tricked his mind into thinking he was elsewhere. Sometimes he was back in the mountains.